author image by Aetas | 0 Comments | 15 nov 2018

Written in Dutch Language. See below for the english version

Beste Leden/bezoekers/vrienden

Zoals vele al weten komt The Party 2019 er weer aan.

Hieronder wat info over de Lan :

The Party 2019
19 April, 20 April en 21 april 2018
Geopend vanaf 17.00 Uur
Sluit op Zondag 14.00 Uur
Aantal Gereserveerde seat voor AETAS : Zoveel mogelijk
Kosten : 60,- Tot en met 1 Januari

De Kaarten ga ik dit keer wel eerder bestellen omdat ze erg snel gaan. Graag 21 December zou het betaald moeten zijn

Wat ik heel graag wil, is zoveel mogelijk betalen op 25 December
Waarom zo vroeg ??
The Party werkt nou in ” Waves ” met de kaarten. Dus vanaf nu tot 1 Januari is er 400 kaarten beschikbaar om te verkopen.
Nadat die verkocht zijn, gaat de volgende ” Wave ” in. Dat betekend dan ook dat de Lan nog wat duurder wordt.
Voor uitleg hierover, kijk dan even op The Party website.

Hoop dus eigenlijk zoveel mogelijk mensen te krijgen die dus voor begin December zouden willen en kunnen betalen.

Mocht je alsnog vragen hebben, dan kan je Haan070 vragen om wat uitleg

Ook krijgen we groepskorting van 4 Euro als ik 15 Tickets in 1x haal. En bij 30 kaarten krijgen we 5 euro kaarten per kaartje.

Ik kan pas een reservering doen als ik al een aantal kaarten heb gekocht, en vanaf 2 januari kan ik pas plaatsen aanvragen

Meerdere gegevens van The Party 17
Beursgebouw Eindhoven
Lardinoisstraat 8
5611 ZZ Eindhoven
http://www.the-party.nl
Aantal seats : ………
Begin Vrijdag 20 April 2019 om 17:00
Einde Zondag 21 April 2019 om 14:00

Om de ticket te kunnen bemachtigen, ga dan naar de Shop ( KLIK HIER Ticket Kopen)
Volg hierbij alle stappen en let niet op de shipping. ( Kan niet veranderd worden )
Place Order nadat je geheel klaar bent met invullen.

Je krijg hierbij de rekening nummer te zien waar je het geld heen zou moeten storten.
Vul bij de referentie je ORDERNUMMER in en je NICKNAME.
Mocht je de scherm weg hebben geklikt, kijk dan in je email die je hebt ingevuld.
Ook hier zie je de Order nummer staan. ( bekijk ook in je spam van je email )

Ik heb geprobeerd alles zo goed mogelijk uit te leggen, mocht er iets zijn of ik ben wat vergeten, zeg het even aan Haan070.

Ook kun je je vragen stellen op het Forum
Hierop zal zo snel mogelijk gereageerd worden.

Greetz Haan070

Written in the English version :

Dear members / visitors / friends

As many already know, The Party 2019 is coming again.

Below is some information about the Lan:
The Party 2019
April 19th, 20th and 21st 2019
Opens April 19th at 5pm and closes at 2pm April 21st.
Number of a reserved seat for AETAS: As much as possible
Costs: 60 euros – Until 1st January

I will order the tickets earl because they go very fast so try to let me know in advance if you can attend. Payment needs to be made by December 21st. What I really want is to pay as much as possible on 25th December

Why so early ??
The Party is working in “Waves” with the cards.
So from now until 1st January, there are 400 tickets available.
After they have been sold, the next “Wave” will start.
That means that the Lan will become a bit more expensive. For an explanation about this, take a look at The Party website.
Hope to get as many people as possible who would want to pay for early December.
If you still have questions, you can ask me and I will be happy to help.
We also get a group discount of 4 Euro when I collect 15 Tickets in one go.
And with 30 cards we get 5 euro tickets per ticket.
I can only make a reservation if I have already purchased a number of tickets, and from January 2nd I can only request places.
Helpful The Party 16 info –
Beursgebouw Eindhoven
Lardinoisstraat 8 5611 ZZ Eindhoven
Number of seats: ………
Begin Friday, April 20 2019, at 17:00
End of Sunday 21 April 2019 at 14:00
To get the ticket, go to the Shop on www.aetas-esports.com and buy the ticket of the party.
Follow all steps and do not pay attention to the shipping. (Can not be changed)
Place Order after you are completely finished. You will see the account number where you have to deposit the money.
Enter your ORDER NUMBER and your NICKNAME at the reference.
If you have clicked the screen away, look in your email that you have entered.
Here you can also see the Order number. (also check in your spam from your email)
I have tried to explain everything as well as possible, if there is something or I have forgotten something please let me know.
Greetz Haan070