Nieuws van het Aetas-front

Aetas Esports heeft een bewogen jaar achter rug.
Veel leden van de staff en management hebben ook privé het nodige meegemaakt in 2014.
Dit heeft er toe geleid dat Aetas niet altijd de aandacht kreeg die de organisatie wel voor ogen had.

Dit moet en gaat veranderen!!
Binnen de organisatie was iedereen het er over eens dat er veranderingen nodig zijn.
De start van 2015 zal dan ook onze nieuwe start gaan worden.
Zo zullen de managers en staff weer actiever gaan worden op ts en zullen er regelmatig vergaderingen zijn.
Ook willen wij de leden meer bij Aetas gaan betrekken door naar hun ideeën te gaan luisteren.
In de vergadering van 11 januari 2015 zal dit punt ter sprake gaan komen.
Als jij een idee hebt hoe wij de leden kunnen betrekken bij Aetas laat dit dan weten op het forum bij het topic “Ideeën van de Aetasleden”.
Deze ideeën zullen dan op 11 januari besproken worden.
Afgesproken werd dat wij als Aetas ons gaan richten op de community.
Wedstrijdteams zijn welkom maar zij hoeven geen privileges te verwachten.
Gezelligheid moet de boventoon gaan voeren in 2015.

Verzoek aan de leden:
Graag zien wij dat jullie je registeren op de website.
Vul daar ook je profielgegevens in.

[alert variation=”alert-warning”]Begin februari 2015 zullen de accounts zonder profielen komen te vervallen. Ben er dus op tijd bij.[/alert]

Dan zullen er in januari 2015 op de website vacatures gaan komen voor 2 staffleden.
Er zullen ook enkele wijzigingen gaan plaats vinden op TS.
Uitleg zal volgen op de website en op TS zelf.

 

Rest mij verder niets anders dan jullie namens de gehele Aetas leiding alvast de beste wensen voor 2015 te wensen en veel game plezier.

AETAS Management